AcademiaFrances.cat

Pretèrit imperfet dels verbs en francès

En català expressem el passat tant amb l'imperfet d'indicatiu (jo cantava) com amb el perfect d'indicatiu (he cantat o vaig cantar).
En francès, el temps verbal habitual per expressar el passat és el "passé composé" (j'ai chanté) però també hem de conèixer l'"imparfait" (je chantais).
Per a la formació de l'imperfet en francès hem d'afegir les terminacions a l'arrel del verb de la primera persona del plural del present d'indicatiu.
Així, un verb irregular que tingui diferents arrels en el present com "partir" (je par-s, nous part-ons), ens fixem amb el "nous part-ons" i aquesta arrel serà la que farem servir per a totes les sis persones de l'imperfet.
Exemple chanter ➠ Présent: nous chant-ons => Imparfait: totes les sis persones tindran com a base chant-
Exemple prendre ➠ Présent: nous pren-ons => Imparfait: totes les sis persones tindran com a base pren-
Exemple partir ➠ Présent: nous part-ons => Imparfait: totes les sis persones tindran com a base part-

L'imparfait des verbes en français

Mêmes terminaisons pour tous les groupes, sauf que -iss- doit être ajouté pour les verbes réguliers du 2ème groupe (-ir)


PersonnesBase du verbeTerminaisons
jechant--ais
tuchant--ais
il/elle/onchant--ait
nouschant--ions
vouschant--iez
ils/elleschant--aient


Exercice :
Jo parlava (parler)Je parlais
Tu miraves (regarder)
Ell acabava (finir)
Nosaltres triàvem (choisir)
Vosaltres dormíeu (dormir)
Elles coneixien (connaître)


🚨 Rappel :
☞ Les verbes réguliers du deuxième groupe (finissant en -ir), comme au présent, doivent ajouter -iss- à la terminaison :
Je fin-iss-ais, Tu fin-iss-ais, il fin-iss-ait, nous fin-iss-ions, vous fin-iss-iez, ils fin-iss-aient


Exception : l'imparfait du verbe être ne prend pas la base de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif (nous sommes)
PersonnesBase du verbeTerminaisons
j'ét--ais
tuét--ais
il/elle/onét--ait
nousét--ions
vousét--iez
ils/ellesét--aient
Si vols resoldre dubtes amb una o més classes, contacta l'Acadèmia de Francès Banyoles per classes i cursos de francès per videoconferència  WhatsApp.