AcademiaFrances.cat

Perfet d'indicatiu dels verbs en francès

En català formem el perfet d'indicatiu (abans anomenat pretèrit indefinit) conjugant el present d'indicatiu del verb auxiliar "haver" + el participi del verb. Exemple: he cantat. Si la llunyania de l'acció va més enllà del dia d'avui, també podem utilitzar el perifràstic: vaig cantar.
En francès formem el "passé composé" també amb l'ajuda d'un verb auxiliar + el participi del verb. Però la particularitat del francès és que utiliza dos verbs auxiliars diferents: "avoir" o "être". Tot i que la majoria dels verbs es conjuguen amb l'auxiliar "avoir", hauríem de recordar que es conjuguen amb l'auxiliar "être": 1.- els verbs pronominals (exemple: se lever -> je me suis levé) i 2.- els 14 verbs següents: aller, arriver, entrer, partir, sortir, venir, monter, descendre, naître, mourir, passer, rester, retourner et tomber (podem recordar-los perquè són verbs de desplaçament -aller- o d'estat -naître-).
De fet, aquesta particularitat d'utilitzar l'auxiliar "être" en alguns casos, tampoc hauria d'estranyar als catalans del nord de Girona (incloent Banyoles) perquè podem escoltar que "som anats a ..." i "ja som arribats".

Le Passé Composé des verbes en français

Le passé composé avec avoir :


CatalàPersonnesAuxiliaireParticipe passé
jo he cantatj'aichanté
tu has cantattuaschanté
ell/ella ha cantatil/elle/onachanté
nosaltres hem cantatnousavonschanté
vosaltres heu cantatvousavezchanté
ells/elles han cantatils/ellesontchanté
També podem traduir el passé composé com a jo vaig cantar, tu vas cantar, ...


Exercice :
Jo he menjat (manger)J'ai mangé
Tu has escoltat (écouter)
Ella ha agafat (prendre)
Nosaltres hem vegut (boire)
Vosaltres heu vist (voir)
Ells han estudiat (étudier)Le passé composé avec être :


CatalàPersonnesAuxiliaireParticipe passé
jo he anatjesuisallé ·ée
tu has anattuesallé ·ée
ell/ella ha anatil/elle/onestallé ·ée
nosaltres hem anatnoussommesallés ·ées
vosaltres heu anatvousêtesallés ·ées
ells/elles han anatils/ellessontallés ·ées
També podem traduir el passé composé com a jo vaig anar, tu vas anar, ...


🚨 Rappel :
☞ Avec l'auxiliaire être, l'accord de genre est requis entre le sujet et le participe passé:
masculin singulier->allépartivenu
féminin singulier->alléepartievenue
masculin pluriel->alléspartisvenus
féminin pluriel->alléespartiesvenues


Exercice :
Jo he anat (aller)Je suis allé
Tu has marxat (partir)
Ella ha vingut (venir)
Nosaltres hem vingut (venir)
Vosaltres heu entrat (entrer)
Elles han anat (aller)La formation du participe passé :


InfinitifsParticipes passés
verbes en -erchanterchanté
verbes en -irfinir-ifini
ouvrir-ertouvert
venir-uvenu
verbes en -oirvoir-uvu
verbes en -rerépondre-urépondu
prendre-ispris
écrire-itécrit


🚨 Rappel :
Certains participes passés sont irréguliers: avoir -> eu, être -> été, faire -> fait, vivre -> vécu.
Si vols resoldre dubtes amb una o més classes, contacta l'Acadèmia de Francès Banyoles per classes i cursos de francès per videoconferència  WhatsApp.